Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen

In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet [...]