Agrarisch nieuws

U bevindt zich hier::/Agrarisch nieuws
Agrarisch nieuws2016-02-22T20:55:54+00:00

Betaal leges derogatie tijdig

Evenals voorgaande jaren zijn deelnemers aan derogatie een bedrag verschuldigd voor de monitoring van de milieueffecten. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald op basis van de oppervlakte die men… lees verder

Aanmelding stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De… lees verder

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Voor de toepassing van derogatie in 2019 gelden de volgende voorwaarden: Men moet zich uiterlijk 31 januari 2019 digitaal aanmelden bij RVO.nl. Minimaal 80% van de op 15 mei bij het bedrijf in… lees verder

Wijzigingen graasdierpremie 2019

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond (bijv. heide, duinen, kwelders en stadsparken). Naar aanleiding van opmerkingen van… lees verder

Mestboetes ten onrechte opgelegd

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de aan drie veehouders opgelegde mestboetes vernietigd, omdat RVO.nl de betreffende veehouders niet tijdig op de hoogte had gesteld van de inhoud… lees verder

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Bedrijven, die meedoen aan derogatie, moeten elke vier jaar hun percelen opnieuw bemonsteren. Voor het jaar 2019 zijn grondmonsters alleen geldig, indien deze na 1 februari 2015 zijn… lees verder