Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning

De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft de [...]