De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft de Hoge Raad gevraagd uitspraak te doen over de plicht om voor de aangiftes loon- en vennootschapsbelasting eHerkenning te gebruiken.

EHerkenning
EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij.

Let op! EHerkenning is verplicht voor bedrijven voor de aangifte loon- en/of vennootschapsbelasting en voor de BV die BTW-aangifte moet doen.

Uitspraak rechtbank Arnhem
De rechtbank in Arnhem oordeelde onlangs echter dat er geen wettelijke basis is voor de verplichting om eHerkenning te gebruiken voor de loonaangifte. Een belastingplichtige die geweigerd had hiervoor eHerkenning te gebruiken, werd dan ook in het gelijk gesteld. Omdat deze belastingplichtige geen loonheffing verschuldigd bleek te zijn, kon de Belastingdienst niet tegen de uitspraak in beroep gaan.

Mening Hoge Raad
Volgens de advocaat-generaal is het van belang om te weten of de Hoge Raad de mening van de rechtbank deelt. Daarom heeft hij de zaak ‘in het belang der wet’ zelf aan de Hoge Raad voorgelegd. Dit is uitsluitend bedoeld om duidelijkheid te verkrijgen over de al dan niet wettelijke status van het verplichte gebruik van eHerkenning. De uitspraak van de Hoge Raad heeft dan ook geen gevolgen voor de betrokken partij.

Let op! Zolang er geen uitspraak is van de Hoge Raad, adviseren wij je om eHerkenning te gebruiken voor jouw aangiftes.
Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.