denhelder

Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024

Het demissionaire kabinet verhoogt per 1 januari 2024 het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Dit blijkt uit de voornemens die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Mede door deze maatregelen wil het kabinet iets doen aan de armoede.

Door |2023-09-22T14:08:13+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024

Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

Jaarlijks draagt u als werkgever sociale premies af voor de Werkhervattingskas (Whk). Het gemiddeld premiepercentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% naar 0,45%.

Door |2023-09-22T14:09:04+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

Recht op doorbetaling ‘zwart’ uitbetaald loon bij ziekte

In praktijk komt het voor dat een werknemer zijn loon gedeeltelijk of volledig ‘zwart’ ontvangt. Met andere woorden: er worden op het loon geen loonheffingen ingehouden. Wat nu als een dergelijke werknemer ziek wordt? Heeft hij dan recht op doorbetaling van dit ‘zwart’ uitbetaalde loon?

Door |2023-09-22T14:10:27+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Recht op doorbetaling ‘zwart’ uitbetaald loon bij ziekte

Aftrek voor ANBI of SBBI met vrijwilligers

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) kan, onder voorwaarden, extra kosten in aftrek brengen als er vrijwilligers werkzaam zijn. Dit wordt ook wel de fictieve loonkostenaftrek genoemd.

Door |2023-09-22T14:09:27+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Aftrek voor ANBI of SBBI met vrijwilligers

Verkoopverlies auto niet van invloed op bijtelling

Als aan u een auto van de zaak ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting kan die bijtelling niet hoger zijn dan de werkelijke autokosten in een jaar.

Door |2023-09-22T14:09:36+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Verkoopverlies auto niet van invloed op bijtelling

Fors meer belastingdruk door lagere indexatie van box 1

De belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting wordt voor 2024 flink verhoogd. Dit gebeurt onder meer door een lichte stijging in eerste tariefschijf, maar met name door een forse beperking van de indexatie van de tweede tariefschijf. Een en ander blijkt uit het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Door |2023-09-22T14:09:44+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Fors meer belastingdruk door lagere indexatie van box 1

Top 10 Prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

Door |2023-09-22T14:10:37+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Top 10 Prinsjesdag 2023

Persoonsbeveiliging van werknemer belastingvrij?

Agressie en geweld tegen mensen in een bepaalde beroepsgroep komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor. Kunnen werknemers die wat dit betreft aantoonbaar een risico lopen, belastingvrij beschermd worden via een persoonsbeveiliger? Zo ja, wat zijn dan de voorwaarden?

Door |2023-09-15T16:08:31+02:0015 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Persoonsbeveiliging van werknemer belastingvrij?

Achteraf opgestelde urenstaat aanvaardbaar bewijs?

Ondernemers hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten. Voor enkele daarvan geldt de eis dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat men in beginsel minstens 1.225 uur in het jaar werkzaam moet zijn geweest in de eigen onderneming. Maar mag de ondernemer dat aantonen met een achteraf opgestelde urenstaat?

Door |2023-09-15T16:08:51+02:0015 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Achteraf opgestelde urenstaat aanvaardbaar bewijs?