MKB Nieuws

Minder vrije ruimte werkkostenregeling in 2024

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt volgend jaar verlaagd naar 1,92% van de loonsom tot een bedrag van € 400.000. Voor zover de loonsom hoger is, blijft over het meerdere de vrije ruimte 1,18%, net als in 2023. Dit staat in het Belastingplan 2024.

Door |2023-09-29T17:26:19+02:0029 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Minder vrije ruimte werkkostenregeling in 2024

Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt

Een bv of een andere vpb-plichtige kan een gift aan een ANBI, onder voorwaarden, aftrekken van de winst. Het kabinet stelt voor om deze giftenaftrek in de vpb volledig te laten vervallen vanaf 2024. Daar staat tegenover dat die gift ook niet meer als uitdeling aan een aandeelhouder wordt aangemerkt.

Door |2023-09-29T11:22:55+02:0029 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt

Belastingdienst stuurt aanmaningen na intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Is de betalingsregeling die u kreeg voor uw coronabelastingschulden door de Belastingdienst ingetrokken? En heeft u nog steeds een betalingsachterstand? Dan stuurt de Belastingdienst u vanaf eind september 2023 aanmaningen voor al uw coronabelastingschulden.

Door |2023-09-29T11:29:05+02:0029 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Belastingdienst stuurt aanmaningen na intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Meer vrachtwagens betalen bzm per 1 oktober 2023

Voor sommige vrachtauto’s moet u naast motorrijtuigenbelasting (mrb) ook belasting zware motorrijtuigen (bzm) betalen. Dat gaat vanaf 1 oktober van dit jaar voor meer vrachtauto’s gelden, want het aantal uitzonderingen wordt verminderd.

Door |2023-09-29T11:26:00+02:0029 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Meer vrachtwagens betalen bzm per 1 oktober 2023

Mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek in 2024 fors lager

De mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek worden in het Belastingplan 2024 volgend jaar fors verlaagd. Wat de mkb-winstvrijstelling zou worden, is nu pas bekendgemaakt. De verlaging van de zelfstandigenaftrek was al eerder in wetgeving opgenomen.

Door |2023-09-29T17:28:14+02:0029 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek in 2024 fors lager

Geen lagere proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken of toch wel?

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u bezwaar en beroep aantekenen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan heeft u recht op een vergoeding van uw proceskosten. De Hoge Raad heeft onlangs nogmaals beslist dat hierbij geen onderscheid gemaakt mag worden tussen geschillen die de WOZ of bpm betreffen, en overige belastingsoorten. Echter, er liggen nieuwe plannen op tafel.

Door |2023-09-29T11:33:20+02:0029 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Geen lagere proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken of toch wel?

Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024

Het demissionaire kabinet verhoogt per 1 januari 2024 het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Dit blijkt uit de voornemens die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Mede door deze maatregelen wil het kabinet iets doen aan de armoede.

Door |2023-09-22T14:08:13+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024

Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

Jaarlijks draagt u als werkgever sociale premies af voor de Werkhervattingskas (Whk). Het gemiddeld premiepercentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% naar 0,45%.

Door |2023-09-22T14:09:04+02:0022 september 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Lagere premies Werkhervattingskas in 2024