Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen [...]