Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3

Er worden geen invorderingsmaatregelen getroffen als belastingplichtigen met inkomen in [...]