Weigert een werknemer een passende functie?

Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet [...]