Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

Als je zaken aan het personeel vergoedt, verstrekt of ter [...]