In de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kun je verliezen verrekenen. Het verrekenen van verliezen is in de tijd beperkt, dus waak ervoor dat je een verlies uit het verleden niet meer kunt verrekenen. Dit staat bekend als verliesverdamping.

Hoe lang verrekenen?
Een verlies in de inkomstenbelasting kun je verrekenen met winsten uit de drie voorgaande jaren en de negen komende jaren. In de vennootschapsbelasting (VPB) is dit beperkter. Een verlies verrekenen kan in de VPB met het voorgaande jaar en de zes komende jaren. Verliezen van vóór 2019 kun je nog met de negen daaropvolgende jaren verrekenen in plaats van zes.

Verdampen voorkomen
Heb je nog een verlies uit 2011, dan dreigt het te ‘verdampen’ als je dit niet kunt verrekenen met de winst van dit jaar. Het is immers niet ondenkbaar dat de winst dit jaar vanwege Corona tegenvalt. Probeer dan verliesverdamping te voorkomen door de winst wat op te krikken. Misschien kun je meer winst realiseren door de voorgenomen verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst nog dit jaar te laten plaatsvinden. Of bij verkoop met verlies dit nog even uit te stellen.

Ook kun je wellicht kosten uitstellen en zo naar volgend jaar verplaatsen. Kun je willekeurig afschrijven, bijvoorbeeld op een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, schrijf dit jaar dan niet extra af en ook niet meer dan nodig. In de inkomstenbelasting kun je daarnaast bijvoorbeeld ook de toevoeging aan de oudedagsreserve een jaar achterwege laten.

Sale lease back
Gaat het om grotere bedragen, dan is een sale-lease-backconstructie wellicht een oplossing. Je verkoopt het bedrijfspand of bedrijfsmiddel met boekwinst en leaset het daarna weer terug. De boekwinst valt dan geheel of deels weg tegen het verlies dat anders dreigt te verdampen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.