Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie niet langer sector gebonden. De af te dragen WW-premie wordt afhankelijk van het contract: vast of flex. Werkgevers betalen voor vaste werknemers een lagere premie dan voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. Het verschil tussen de hoge en de lage premie zal 5 procentpunten bedragen.

Het lage tarief geldt voor:
– Werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarin de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig is vastgelegd;
– Werknemers met een leerovereenkomst op grond van de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
– Jongeren t/m 20 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken.

Het hoge tarief geldt voor:
– Werknemers met een oproep-, nuluren-, min/max- of tijdelijk contract.

Premiepercentages
De premiepercentages voor 2020 zijn vooralsnog vastgesteld op een lage premie van 2,94 procent en een hoge premie van 7,94 procent.

Rekenvoorbeeld
De WW-premie voor een medewerker met een flexibel contract die € 2.000,- bruto per maand (incl. vakantiegeld) verdient, bedraagt € 158,80 per maand / € 1.905,60 per jaar.
Voor een medewerker met hetzelfde salaris, maar met een vast contract, bedraagt de premie
€ 58,80 per maand / € 705,60 per jaar.
Het verschil van 5 procentpunten tussen een vast en niet-vast contract scheelt in dit voorbeeld op jaarbasis € 1.200,- in de directe loonkosten voor deze medewerker.

Tip
De lage WW-premie is van toepassing vanaf 1 januari 2020, indien u dit jaar nog:
1. de huidige tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die aflopen na 1 januari 2020, omzet naar
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd;
2. ervoor zorgt dat alle schriftelijke arbeidsovereenkomsten aanwezig zijn, inclusief vermelding dat het gaat om een contract voor onbepaalde tijd;
3. oproepkrachten een contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren aanbiedt.

Uiteraard zal het aanbieden van een vast contract niet alleen gebaseerd worden op de directe maandelijkse loonkosten, maar kan dit wel worden meegenomen in de overweging om een vast of tijdelijk contract aan te bieden.