De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met een aantal maatregelen uit het Belastingplan 2019. Dit betekent onder andere dat het lage btw-tarief per 1 januari 2019 wordt verhoogd van 6% naar 9%. Tevens wordt de kleineondernemersregeling (KOR) gewijzigd met ingang van 1 januari 2020. Middels dit bericht informeren wij u graag over de belangrijkste gevolgen.

Verhoging lage btw-tarief
Het lage btw-tarief geldt voor een breed scala aan prestaties. Levert u goederen en/of diensten die hiermee belast zijn, dan is de verhoging van toepassing op uw bedrijfsvoering. Te denken valt aan de eerste levensbehoeften, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en arbeidsintensieve diensten. De verhuur van een recreatiewoning valt ook onder het lage btw-tarief. Het normale btw-tarief blijft 21%.

Het kabinet wil bij de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% geen extra administratieve lasten veroorzaken bij ondernemers. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 (vooruit) betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.

Aanpassing btw-percentage boekhoudsoftware
Wanneer u gebruik maakt van een boekhoudprogramma dan is het belangrijk dat met ingang van 2019 het nieuwe btw-percentage wordt gehanteerd. Dit geldt voor het maken van een factuur, het handmatig boeken van een inkoop- of verkoopfactuur of als de btw uit een kas/bank-mutatie wordt gehaald.

Werkt u met CashWeb (de online versie), dan wordt het btw-tarief automatisch aangepast door middel van een software update. Bij CashWin, de offline versie, wordt er een update klaargezet. Deze kunt u uitvoeren zodra het systeem is opgestart.

Wanneer u werkt met SnelStart dan wordt in de meeste gevallen de update automatisch doorgevoerd in de software. Klanten die met SnelStart 12 werken maar niet (automatisch) updaten, dienen de btw zelf handmatig te wijzigen. Bij gebruik van de geavanceerde installatie kunt u op of na 1 januari 2019 een herinstallatie doen.

Onze cliëntbegeleider Theo van der Slikke staat graag voor u klaar als u hulp nodig heeft bij het uitvoeren van de update. U kunt hem bereiken via 0222-314141.

Modernisering kleineondernemersregeling
De kleineondernemersregeling (KOR) verandert per 1 januari 2020. Anders dan onder de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen (BV’s, stichtingen en verenigingen) deze nieuwe regeling gebruiken. De nieuwe basis voor de regeling is een omzetgrens van maximaal € 20.000,-. Momenteel geldt een grensbedrag van minder dan € 1.883,- aan per saldo verschuldigde btw op jaarbasis.

Wanneer u gebruik wilt maken van de KOR dan betekent dit dat er geen btw in rekening gebracht wordt aan afnemers en dus ook geen btw meer vermeld mag worden op uw facturen. Daarnaast geldt een ontheffing van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat de btw die andere ondernemers aan u in rekening brengen niet in aftrek gebracht kan worden. De regeling geldt alleen voor in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor via 0222-314141 of communicatie@nbceelman.nl.