Ook rond de eigen woning vindt volgend jaar een aantal wijzigingen in de belastingheffing plaats. Dit staat te lezen in het Belastingplan dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Aftrek hypotheekrente verder beperkt
Vanaf 2022 kan de hypotheekrente nog maar worden afgetrokken tegen een tarief van maximaal 40%. Momenteel is dat nog tegen maximaal 43%. Alleen degenen met een belastbaar inkomen van €69.398 of meer worden hierdoor getroffen.

Eigenwoningforfait daalt
Woningeigenaren moeten jaarlijks een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij hun inkomen tellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit jaar bedraagt het eigenwoningforfait voor de meeste woningen 0,5%, volgend jaar 0,45%.

Let op! Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan €1.100.000 bedraagt het eigenwoningforfait over het meerdere van de WOZ-waarde boven €1.100.000 2,35%. Dit blijft in 2022 ongewijzigd.

Netto effect verschillend
Wat het lagere eigenwoningforfait per saldo oplevert, verschilt per belastingplichtige. Gemiddeld stegen de woningprijzen in 2020 namelijk 7,8%, maar dit percentage verschilt sterk per gemeente en per type woning.

Vermindering ‘Hillen-aftrek’
Betaal je geen of weinig rente omdat je een geringe hypotheekschuld hebt, dan is de eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare hypotheekrente. Je hebt dan recht op een extra aftrek omdat je geen of een kleine eigenwoningschuld hebt. Dit wordt ook wel Hillen-aftrek genoemd. In 2022 heb je nog recht op een aftrek van 86,67% van het verschil tussen de eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente. Dit jaar was dat nog 90%.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.