Verhuurt je een woning waarop of waarbij zonnepanelen liggen? Houd dan rekening met nieuw beleid van de staatssecretaris dat vanaf 1 januari 2024 geldt.

Verhuur woning btw-vrijgesteld

Zonnepanelen

Voor de verhuur van een woning aan een particulier die deze ook als woning gaat gebruiken, geldt een btw-vrijstelling. Dit betekent dat je geen btw berekent over de verhuurprijs. Het betekent echter ook dat je de btw op de woning (bijvoorbeeld op de onderhoudskosten) niet in aftrek kunt brengen.

Zonnepanelen als onderdeel verhuur woning

Liggen op of in de nabijheid van de woning niet-geïntegreerde zonnepanelen (dat zijn zonnepanelen die niet ook als dakbedekking fungeren)? En verhuur je die zonnepanelen in de huurovereenkomst van de woning mee? Dan gaat de verhuur van die zonnepanelen over het algemeen mee in de btw-vrijstelling van de verhuur van de woning. Je berekent dan geen btw, maar je kunt ook de btw die tot en met 2022 drukte op de aanschaf van de zonnepanelen, niet in aftrek brengen.

Let op! Over de levering en installatie op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning wordt vanaf 1 januari 2023 geen btw meer berekend.

Zonnepanelen afzonderlijk verhuurd

Verhuur je de niet-geïntegreerde zonnepanelen afzonderlijk, dus niet in de huurovereenkomst van de woning mee? Dan berekende je tot en met 2023 waarschijnlijk btw en heb je ook de btw die drukte op de aanschaf van de zonnepanelen in aftrek gebracht.

Nieuw beleid: zonnepanelen als onderdeel verhuur woning

De staatssecretaris heeft nieuw beleid bekendgemaakt dat geldt vanaf 1 januari 2024. Volgens dit nieuwe beleid gaat de verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen die op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning liggen, mee in de btw-vrijgestelde verhuur van de woning. Ook als deze zonnepanelen afzonderlijk van de huurovereenkomst verhuurd worden. Dit nieuwe beleid zou tot gevolg hebben dat je vanaf 1 januari 2024 over de verhuur van de zonnepanelen geen btw meer mag berekenen. Bijkomend gevolg hiervan zou kunnen zijn dat je een deel van de in aftrek gebrachte btw op jouw zonnepanelen weer terug zou moeten betalen.

Overgangsrecht

Gelukkig heeft de staatssecretaris overgangsrecht bekendgemaakt. Dit overgangsrecht houdt in dat u gedurende de periode dat je de btw op jouw zonnepanelen nog terug zou moeten betalen, de zonnepanelen nog btw-belast mag verhuren.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Kocht je de zonnepanelen en nam je deze ook in gebruik in 2019 of eerder? Dan pas je vanaf 1 januari 2024 de btw-vrijstelling toe op de verhuur van de zonnepanelen. Je hoeft de eerder in aftrek gebrachte btw vanaf 2024 namelijk niet meer terug te betalen. Door toepassing van de btw-vrijstelling kun je vanaf 2024 geen btw voor de zonnepanelen (bijvoorbeeld op onderhoudskosten) meer in aftrek brengen.
  • Kocht je de zonnepanelen en nam je deze ook in gebruik in 2020, 2021 of 2022? Dan mag je vanaf 1 januari 2024 de zonnepanelen nog btw-belast verhuren. Dit mag tot het moment dat de termijn verstreken is waarbinnen je de eerder in aftrek gebrachte btw nog terug zou moeten betalen. Is die termijn verstreken, dan moet je vanaf dat moment de btw-vrijstelling toepassen op de verhuur van de zonnepanelen en kun je geen btw voor de zonnepanelen (bijvoorbeeld op onderhoudskosten) meer in aftrek brengen.

Vragen?

Mag je nu nog wel of juist geen btw meer berekenen? Wanneer is de termijn verstreken waarbinnen je eerder afgetrokken btw nog moet terugbetalen? Wij kunnen ons voorstellen dat je deze of misschien nog andere vragen heeft. Neem daarom voor vragen over jouw eigen situatie contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen jou graag met de beoordeling van jouw situatie.