Wanneer je kunt aantonen dat je door het coronavirus (COVID-19) de komende 2 tot 24 weken minstens 20% minder werk hebt binnen de gehele organisatie, kun je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een beroep doen op werktijdverkorting.

Werktijdverkorting heeft als doel bedrijven tegemoet te komen bij buitengewone omstandigheden die lijden tot een verlies aan productie, waardoor er minder werk is voor de werknemers. Het kabinet heeft het coronavirus aangemerkt als buitengewone omstandigheid die niet valt onder het normale ondernemingsrisico. Werktijdverkorting is overigens wat anders dan deeltijd-WW, een regeling die in het leven werd geroepen ten tijde van de economische crisis.

Ontheffing
Kent het ministerie van SZW de ontheffing voor werktijdverkorting toe, dan kun je bij het UWV een WW-uitkering aanvragen voor de werknemers voor de uren die zij niet werkten tijdens de ontheffingsperiode. Het UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever. De ontheffing wordt niet verleend over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

Looptijd
De ontheffing heeft een looptijd van 6 weken. Verbetert de situatie van de organisatie binnen deze 6 weken, dan gaan de werknemers weer aan het werk. Als de problemen langer dan 6 weken duren, dan kun je maximaal drie keer verlenging van de ontheffing aanvragen bij SZW. De maximale looptijd is dus 24 weken.

Loondoorbetaling 
De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het dagloon en vanaf de derde maand 70%. Deze uitkering wordt aan de werkgever betaald. De werknemers voor wie werktijdverkorting wordt aangevraagd ontvangen gedurende de gehele periode 100% van hun salaris.

Eisen
Je kunt alleen werktijdverkorting aanvragen voor medewerkers die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer verliest minimaal 5 uur werk per week;
  • Werkt de werknemer minder dan 10 uur per week, dan moet diegene minimaal de helft van dit aantal uren kwijtraken. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee;
  • De werknemer heeft in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag);
  • Voor een werkneemster die zwangerschaps- en bevallingsverlof heeftgehad, wordt verder teruggekeken dan de laatste 36 weken, namelijk naar een periode waarin zij wel minstens 26 weken heeft gewerkt;
  • Je kunt géén werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.

Aanvraagformulier werktijdverkorting
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=22730&mNch=g9bdlos6fm

Desgewenst kunnen wij het aanvraagformulier voor je invullen.

Heb je nog vragen als werkgever over de werktijdverkorting neem dan contact op met onze collega’s  via salarisadministratie@nbceelman.nl of bel naar ons telefoonnummer 0222-314141 en vraag naar de salarisadministratie.