Werkgevers die loonsteun willen aanvragen voor november en december 2021 kunnen dit vanaf maandag 13 december doen. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen tot en met 31 januari 2022.

Wat zijn de verschillen met de vorige NOW-steunmaatregelen?

Overeenkomsten
De NOW-5 verschilt van zijn voorgangers, maar is in de basis toch goeddeels hetzelfde gebleven. Zo kan de NOW-5 ook dit keer worden aangevraagd bij een omzetverlies van minstens 20% en maximaal 80% en wordt 85% van de loonkosten vergoed. De loonkosten worden ook nu weer verhoogd met 40% in verband met bijkomende kosten, zoals het vakantiegeld.

Verschillen
De NOW-5 kent ook verschillen ten opzichte van voorgaande versies. De vijf belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. de steunmaatregel kan alleen voor de maanden november en december van dit jaar (2021) worden aangevraagd en heeft voor het eerst dus geen betrekking op een kwartaal;
  2. het omzetverlies wordt in beginsel berekend aan de hand van de omzet in 2019. Deze omzet deel je door zes, omdat de steun betrekking heeft op een periode van twee maanden. Bij de vorige NOW deelde je de omzet nog door vier, omdat die steun betrekking had op drie maanden;
  3. de loonsom mag met maximaal 15% dalen zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. In de vorige versie was de daling gemaximeerd op 10%. Deze verruiming hangt samen met het feit dat de steunmaatregel later bekend is gemaakt en werkgevers voordien wellicht hun personeelslasten al hadden beperkt;
  4. ook ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen een aanvraag doen voor de NOW-5. In de voorgaande NOW-regelingen was dit niet mogelijk;
  5. het voorschot van 80% wordt in één keer uitbetaald en niet in drie termijnen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.