De Belastingdienst heeft een tweetal standpunten ingenomen over de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in uw aangifte inkomstenbelasting. Het betreft de aftrekbaarheid van advies- en afsluitkosten en over de keuze om al dan niet de rente voor de eigen woning in aftrek te brengen.

Advies- en afsluitkosten aftrekbaar

Woning

Heb je voor de aankoop of onderhoud van jouw eigen woning een geldlening – meestal een hypotheek –  afgesloten, dan kun je de rente die je betaalt, onder voorwaarden, aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. Als jouw rentevastperiode afloopt of je tussentijds jouw rente wilt wijzigen, moet je vaak advies- en afsluitkosten betalen aan de geldverstrekker. De Belastingdienst heeft bevestigd dat deze advies- en afsluitkosten dan ook aftrekbaar zijn in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Advies- en afsluitkosten niet aftrekbaar

De advies- en afsluitkosten zijn niet aftrekbaar als deze betrekking hebben op een lening met betrekking tot een eigen woning die uiteindelijk toch niet wordt afgesloten. Hetzelfde geldt als je advieskosten betaalt voor de aanpassing van uw lening voor jouw eigen woning, terwijl de aanpassing uiteindelijk niet plaatsvindt. Ook dan kun je de advieskosten niet in aftrek brengen volgens de Belastingdienst.

Geen keuzerecht aftrekbare rente en kosten eigen woning

Als je een geldlening heeft afgesloten voor de aankoop of onderhoud van jouw eigen woning en deze geldlening voldoet aan de voorwaarden voor renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting, dan moét je die renteaftrek ook toepassen. De Belastingdienst heeft bevestigd dat je er niet voor kan kiezen om de rente niet in aftrek te brengen.

Aanpassen geldlening?

Je kunt er misschien wel voor kiezen om de geldlening te wijzigen zodat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden. Op dat moment is de rente dan niet meer aftrekbaar. Voordat je zo’n keuze maakt is het verstandig om te overleggen met een van onze adviseurs over de bijkomende fiscale gevolgen van de keuze.

Let op! Is jouw geldlening oorspronkelijk afgesloten vóór 1 januari 2013, dan kun je niet door aanpassing van de geldlening ervoor zorgen dat de rente niet meer aftrekbaar is.