In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt er vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de CAO. Pas je de juiste CAO toe? Voorkom onaangename verrassingen.

Bij ondernemen hoort dat er soms wijzigingen plaatsvinden in de activiteiten van een onderneming. Dit geldt bij het afstoten of uitbreiden van bepaalde bedrijfsactiviteiten of het starten van nieuwe activiteiten, maar ook na bijvoorbeeld een overname. Let op dat je de juiste CAO toepast. Het tijdig controleren van de werkingssfeerbepaling voorkomt vorderingen op basis van het toepassen van de verkeerde CAO. Dit geldt ook als er een nieuwe CAO wordt afgesloten.

Op welke activiteiten is de CAO van toepassing?
Een vast onderdeel van iedere CAO is een bepaling waarin is opgenomen op welke bedrijfsactiviteiten de CAO van toepassing is. Deze bepaling wordt ook wel de werkingssfeerbepaling genoemd. Zeker bij wijziging van de bedrijfsactiviteiten is het daarom van belang om te controleren of de CAO eigenlijk nog wel van toepassing is.

Tip! Controleer de werkingssfeerbepaling ook als er in de branche een nieuwe CAO wordt afgesloten. Het is mogelijk dat de werkingssfeer vanwege ontwikkelingen in de branche is aangepast. Dit geldt ook als je je bij een andere werkgeversorganisatie aansluit of als er CAO’s worden samengevoegd.

Vorderingen
Als de werkingssfeer niet tijdig wordt gecontroleerd, wordt een werkgever meestal pas hiermee geconfronteerd als een werknemer, een sociaal fonds of een pensioenfonds zich meldt met een vordering, bijvoorbeeld omdat er een te laag loon is betaald of als er niet voldaan is aan de afdrachtverplichting op basis van de wel toepasselijke pensioenregeling.

Let op! Alle vorderingen op basis van het toepassen van de verkeerde CAO verjaren pas na vijf jaar, zodat deze flink kunnen oplopen.

Plan van aanpak
Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het verstandig om na wijzigingen in de organisatie of bij aanvang van een nieuwe CAO altijd de werkingssfeerbepaling van de toegepaste CAO er op na te slaan. Daarbij is het van belang kritisch te kijken naar de uren die er binnen de organisatie aan de verschillende bedrijfsactiviteiten wordt besteed. Bij veel CAO’s is dat een belangrijk criterium. Vooral pensioenfondsen en sociale fondsen maken daarnaast gebruik van de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zorg er dus voor dat deze overeenstemt met de daadwerkelijke activiteiten. Als het onduidelijk is of een CAO wel of niet van toepassing is, is het verstandig een externe partij te vragen dit te onderzoeken.

Conflictsituatie
Het komt in de praktijk soms voor dat er twee CAO’s van toepassing zijn op een onderneming. In dat geval bieden de CAO’s soms zelf uitkomst door een bepaling over eventuele voorrang van de ene CAO boven de andere. Vaak kunnen ook de werkgeversorganisaties die betrokken zijn bij de CAO’s aangeven hoe er met deze situatie moet worden omgegaan.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.