Om de koopkracht te stimuleren en de inkomens te sturen, worden ook volgend jaar weer de schijven, kortingen en tarieven van Box 1 aangepast. Dit staat in het Belastingplan 2021. Hoe komen de cijfers van Box 1 er in 2021 uit te zien?

Arbeidskorting extra verhoogd
De algemene heffingskorting stijgt iets en de arbeidskorting wordt extra verhoogd. Deze verhoging bedraagt maximaal €386 en bereikt daarmee een maximum van €4.205. Op deze manier wordt werken beloond.

Ouderen ontzien
Om de ouderen te ontzien wordt voor hen de speciale ouderenkorting met €81 verhoogd. De maximale ouderenkorting wordt daardoor €1.703.

Co-ouderschap
Bij een echtscheiding met kinderen worden de zorgtaken vaak onderling verdeeld. In die gevallen bestaat er vaak recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De Hoge Raad heeft in een arrest onlangs het recht op de IACK verruimd door te beslissen dat ook recht op de IACK kan bestaan als een kind doorgaans niet minstens drie hele dagen per week bij een ouder verblijft. Vanwege deze verruiming wordt de IACK in 2021 met €113 verlaagd en vanaf 2022 weer met €77 verhoogd. Van het verschil wordt de verruiming in de IACK betaald.

Verlaging eerste schijf
Vorig jaar was al beslist dat de het tarief in de eerste schijf in Box 1 met 0,25%-punt wordt verlaagd en dat blijft overeind. Dit heeft voor iedereen een positief effect op de koopkracht. Het tarief van de tweede schijf, blijft gehandhaafd op 49,5%.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.