Ook per 1 juli kunnen ondernemers, onder wie ZZP’ers, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) aanvragen. Wat zijn de voorwaarden?

TOZO bestaat uit twee onderdelen
De TOZO heeft bestaat uit twee onderdelen. De TOZO bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud tot het sociaal minimum en uit leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal.

Let op! Voor de TOZO voor de periode juli tot en met september 2021 wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meeteelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Activering van ondernemers
Er zal vanaf 1 juli 2021 meer nadruk komen te liggen op de activering van de ondernemers en de ondersteuning daarbij door gemeenten. Deze ondersteuning heeft betrekking op onder andere het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst en de aanpak van schulden.

Informatieplicht
Om te beoordelen welke ondernemers extra ondersteuning nodig hebben, is in de TOZO voor de periode juli tot en met september 2021 een aanvullende informatieplicht opgenomen. Op basis hiervan dient de ondernemer op verzoek informatie te verstrekken over voortzetting, wijziging of beëindiging van zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten, of op zijn arbeidsinschakeling.

Lening bedrijfskapitaal versoepeld
Verder hoeven leningen in het kader van de TOZO pas vanaf 1 januari 2022 te worden terugbetaald, in plaats van per 1 juli 2021. Ook hoeft tot 1 januari 2022 geen rente te worden betaald. Daarnaast krijgen ondernemers vijf jaar de tijd de lening terug te betalen, in plaats van de oorspronkelijke 3,5 jaar.

Tip! De versoepeling van de voorwaarden inzake terugbetaling en rente gelden ook voor al eerder verstrekte leningen in het kader van de TOZO.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.