De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) is aangepast. De aanpassing houdt in dat het percentage aan voorschot verlaagd is van 60 naar 50%. Ook zijn de prijzen bekend waarmee ondernemers kunnen berekenen of hun energiekosten voldoende zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB
De TEK is een subsidie voor MKB-bedrijven die veel energie verbruiken en daardoor extra getroffen worden door de stijging van de energieprijzen. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden kunnen een voorschot krijgen dat dus 50% van de voorlopige tegemoetkoming bedraagt. Oorspronkelijk was dit 60%, maar vanwege de dalende energieprijzen probeert men zo te voorkomen dat bedrijven te veel voorschot ontvangen.

Let op! Maakt jouw bedrijf onderdeel uit van een groep ondernemingen? Ook dan kun je, onder voorwaarden, mogelijk in aanmerking komen voor de TEK.

Tip! Ook stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de TEK-regeling, kunnen een aanvraag indienen.

Voldoe je aan de voorwaarden?
Je komt alleen in aanmerking voor de TEK als jouw energiekosten meer dan 7% van jouw omzet bedragen. Dit wordt berekend aan de hand van modelprijzen voor gas en elektra voor 2022. Deze modelprijzen zijn inmiddels bekendgemaakt en bedragen voor gas €2,41 per kuub en voor elektra €0,59 per kWh. Nu deze prijzen bekend zijn, kun je berekenen of je voor de TEK in aanmerking komt. Op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland zijn hiertoe enkele rekenvoorbeelden opgenomen.

Verdere voorwaarden TEK
De TEK kent ook enkele andere voorwaarden. Tevens moet je voldoen aan de MKB-toets; daarvoor geldt dat je minder dan 250 werknemers in dienst hebt en een omzet van maximaal €50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal €43 miljoen hebt. Je vindt alle voorwaarden op RVO.nl.

Let op! Je kunt de TEK nog niet aanvragen. Wij zullen je informeren zodra dit mogelijk is.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.