Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze schulden aflossen. Als zij niet aan de voorwaarden van die betalingsregeling voldoen, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken. De Belastingdienst heeft daar nog even mee gewacht, maar zal binnenkort dit proces opstarten.

Flink aantal ondernemers
Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van de coronabelastingschulden starten. Eind maart 2023 liepen ongeveer 95.000 ondernemers achter met die aflossingen. Ongeveer 39.000 van hen liepen op dat moment ook achter op de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden
De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je zich ook aan die maandelijkse aflossing houdt.
Andere voorwaarden zijn dat je tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022, en dat u tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.

Brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’
Als je een betalingsachterstand had, dan ontving je daarover eerder al een brief van de Belastingdienst. Heb je nu nog steeds een betalingsachterstand, dan ontvang je vanaf 11 april 2023 de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’ (en aangifte- en betalingsverplichtingen) van de Belastingdienst. Deze brief ontvangt je als:
• Je een of meer van de termijnen van de betalingsregeling niet of niet volledig heeft betaald, en/of
• Je niet voldaan heeft aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen voor lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.
Let op! De Belastingdienst maant jou in deze brief voor de laatste keer aan om jouw betalingsachterstanden in te lopen.
Achterstand zelf uitrekenen
In de brief staat niet hoe hoog jouw betalingsachterstand precies is, maar wel hoe je dat kunt berekenen. Lukt jou dat niet, dan kun je hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon. Het is ook mogelijk jouw vraag per post te stellen. Als de Belastingdienst jouw brief heeft ontvangen, worden er geen vervolgstappen ondernomen totdat jouw vraag door de Belastingdienst is beantwoord. Uiteraard kunnen onze adviseurs jou hierbij helpen.

Let op! Als je nog helemaal niets heeft afgelost, worden in de brief wel het aantal termijnen dat je achterloopt én jouw termijnbedrag genoemd. Daarmee kun je berekenen wat jouw betalingsachterstand is.

Schuldenoverzicht ieder kwartaal
Eind maart 2023 hebben alle ondernemers met een coronabetalingsregeling een schuldenoverzicht ontvangen met de openstaande belastingaanslagen die vallen onder de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis en met de overige openstaande betalingsverplichtingen die hier niet onder vallen. Dit overzicht wordt vanaf nu elk kwartaal verstrekt.
Je ontvangt dit overzicht ook als je geen betalingsachterstanden heeft. Het overzicht geeft dan ook geen inzicht in het bedrag van de betalingsachterstand, maar je hebt dit wel nodig om jouw eventuele betalingsachterstand te berekenen. Hiertoe heb je begin april 2023 ook een betalingsoverzicht ontvangen (met de titel ‘Invorderingsrente bij betalingsregeling bijzonder uitstel’), met daarin onder meer een overzicht van de betalingen die u vanaf 1 september 2022 heeft gedaan.

Intrekken betalingsregeling

In de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis (en aangifte- en betalingsverplichtingen)’ die je vanaf 11 april 2023 kunt ontvangen, wordt je gemaand om binnen 14 dagen na dagtekening van de brief uw betalingsachterstand in te lopen.

Tip! De brief heeft een dagtekening in de toekomst. Je hebt dus meer dan 14 dagen de tijd om te reageren. De reactietermijn verloopt hierdoor waarschijnlijk rond 6 mei 2023.

Loop je de betalingsachterstand niet in, dan ontvang je vanaf eind mei 2023 een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heb je daarna nog 14 dagen de tijd om in een keer het hele bedrag van jouw coronabelastingschuld te betalen.

Let op! Vanaf half juni 2023 start de Belastingdienst de invordering dan op.

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen, dan zijn er nog mogelijkheden. Hiermee kun je misschien voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt. Zo kun je onder meer verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kun je verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kun je ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat jouw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Let op! Voor deze mogelijkheden gelden ook voorwaarden. Onze adviseurs kunnen jou hierover informeren.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder