Ga nog deze maand na of je over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Als je deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst, berekent de Belastingdienst geen rente.

Btw-suppletie

Als je te weinig btw hebt aangegeven in jouw btw-aangiften, ben je  verplicht dit te corrigeren met een btw-suppletie. Dit moet je doen zodra je constateert dat je te weinig btw heeft aangegeven.

Tip! Als je te veel btw heeft aangegeven in uw btw-aangifte, corrigeer je dit ook met een btw-suppletie.

Correctie € 1.000 of minder

Is de correctie € 1.000 of minder, dan corrigeer je dit niet met een btw-suppletie. In plaats daarvan verwerk je deze correctie in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Naheffingsaanslag

Doe je een btw-suppletie omdat je te weinig btw aangaf, dan ontvang je binnen 8 weken na indiening een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Wacht met betalen van de btw totdat je die naheffingsaanslag heeft ontvangen.

Tip! Door de btw-suppletie over 2022 vóór 1 april 2023 in te dienen, voorkom je belastingrente. Dien je de btw-suppletie 2022 vanaf 1 april 2023 in, dan berekent de Belastingdienst 4% belastingrente vanaf 1 januari 2023.

Teruggaafbeschikking

Doe je een btw-suppletie omdat je te veel btw aangaf, dan ontvangt u binnen 8 weken na indiening een teruggaafbeschikking. Als de Belastingdienst vragen heeft over jouw btw-suppletie, kan dit overigens langer duren. De Belastingdienst stort de teruggaaf daarna op jouw rekening of verrekent dit met openstaande belastingschulden.

Boete

Als je de btw-suppletie 2022 vóór 1 april 2023 indient, betaal je geen belastingrente, je kunt wel een boete krijgen van 5% met een maximum van € 5.514. Gelukkig legt de Belastingdienst deze boete alleen op bij grotere bedragen. De Belastingdienst legt namelijk geen boete op als:

  • de te betalen btw op de suppletie maximaal € 20.000 is, of
  • de te betalen btw op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die u over heel 2022 per saldo al betaalde dan wel ontving.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder