Als je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, moet je hierover belasting betalen. Gelukkig kun je met de herinvesteringsreserve de boekwinst tijdelijk opzij zetten en zo belastingheffing spreiden. Reserveren van de boekwinst kan in beginsel maximaal drie jaar, dus is het oppassen als je in 2018 een bedrijfsmiddel met boekwinst hebt verkocht.

Herinvesteringsreserve (HIR)
De herinvesteringsreserve is een faciliteit waarbij je de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel reserveert en deze afboekt op een ander aan te schaffen bedrijfsmiddel. De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel wordt daardoor verlaagd met de HIR, wat betekent dat je er minder op kunt afschrijven. Zodoende betaal je toch belasting over de boekwinst, maar nu gespreid.

Reserveren in beginsel maximaal drie jaar
De boekwinst moet je in beginsel uiterlijk in het derde jaar na verkoop van het bedrijfsmiddel afboeken op een nieuw aan te schaffen bedrijfsmiddel. Gebeurt dit niet, dan valt de boekwinst na het derde jaar in de winst en betaal je er belasting over.

Uitzonderingen
Het voorgaande betekent dat de HIR die je vormde bij verkoop van bedrijfsmiddelen in 2018 aan het eind van dit jaar vrijvalt. Gelukkig zijn er uitzonderingen mogelijk. Je hoeft namelijk niet binnen drie jaar te herinvesteren als dat door de aard van het bedrijfsmiddel niet mogelijk is. Denk aan een machine waarvoor je diverse vergunningen nodig hebt. Een andere uitzondering kan zich voordoen als door bijzondere omstandigheden de uitvoering van de investering is vertraagd. Er moet dan wel een begin van uitvoering zijn gemaakt.

Coronacrisis
De Coronacrisis wordt ook als bijzondere omstandigheid aangemerkt. Zijn investeringen door de Coronacrisis vertraagd, is er wel een begin van uitvoering gemaakt met de investering en kun je een en ander aannemelijk maken, dan valt een HIR uit 2018 dit jaar dus niet in de winst. De Belastingdienst heeft bekendgemaakt deze uitzondering ruimhartig toe te passen.

Let op! In alle andere gevallen valt een HIR uit 2018 op het eind van dit jaar dus wel in de winst.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.