De eerste belastingschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) wordt vanaf 2023 fors ingekort. Nu nog betalen bedrijven over de eerste €395.000 winst een tarief van 15%. Vanaf 2023 wordt die grens verlaagd naar de eerste €200.000. Dit voorstel staat in de Voorjaarsnota.

Tarieven vennootschapsbelasting
Het tarief van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting is vooral van belang voor het MKB. De eerste schijf was juist dit jaar verhoogd van €245.000 naar €395.000. Het voorstel betekent dat over de winst vanaf €200.000 voortaan 25,8% belasting moet worden betaald. Voor de winst tussen €200.000 en €395.000 betekent dat dus een verhoging van het tarief met maar liefst
10,8%-punt.

Let op! Het voorstel is nog niet definitief en moet nog door het parlement worden aangenomen. Dit betekent dat er ook nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Tarief na uitdeling ook hoger
Ondernemingen in de vennootschapsbelasting betalen over de behaalde winst vennootschapsbelasting. Wordt deze winst vervolgens uitgedeeld aan de aandeelhouder, dan wordt deze nogmaals belast in box 2 als er sprake is van een aanmerkelijk belang. Dit tarief bedraagt tot 2024 26,9%. Daardoor wordt het samengestelde tarief over uitgedeelde winst ook hoger, voor zover het winstniveau tussen €200.000 en €395.000 ligt.

Niet voor inkomstenbelasting
Mkb-ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals eenmanszaken en vennootschappen onder firma, worden niet door de belastingverhoging getroffen, maar krijgen met andere lastenverhogende maatregelen te maken. Met name BV’s zijn de dupe van deze maatregel.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.