Als je een teruggave van BTW verwacht over november 2022, dan bestaat de mogelijkheid om deze BTW-teruggaaf te laten verrekenen met jouw aangifte loonheffingen over november 2022 of de 12e vierwekenperiode. De Belastingdienst verzoekt je om vóór 16 december 2022 een verzoek hiervoor in te dienen.

Verrekening loonheffingen met teruggaaf BTW
Een verzoek om verrekening van loonheffingen met teruggaaf BTW is mogelijk als het aangiftetijdvak van de aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte BTW. Zo kan bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen september verrekend worden met een teruggaaf BTW over de maand september of het 3e kwartaal.

Voorwaarden verrekening
Om in aanmerking te komen voor verrekening van de loonheffingen met de teruggaaf BTW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

– je doet jouw aangifte loonheffingen op tijd, en
– je hebt geen andere openstaande belastingschulden.

Termijn indiening verzoek
Je moet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van jouw aangifte loonheffingen doen. Voor verrekening van een BTW-teruggave over november 2022 met de aangifte loonheffingen november 2022 of de 12e vierwekenperiode verzoekt de Belastingdienst je dit verzoek echter vóór 16 december te doen. De Belastingdienst kan het verzoek dan namelijk sneller verwerken.

Let op! Als je een verzoek tot verrekening indient, krijg je uitstel van betaling voor de aangifte loonheffingen tot het moment van verrekening. Is de teruggaaf BTW lager dan de aangifte loonheffingen, betaal dan het verschil wel op tijd. Voor dit verschil krijg je namelijk geen uitstel van betaling.

Formulier
Dien jouw verzoek om verrekening in met het Formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf BTW. Als je dit formulier gebruikt kan de Belastingdienst jouw verzoek namelijk veel sneller afhandelen dan wanneer je een verzoek per brief indient.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.