Wanneer je als ondernemer een jaaromzet van maximaal €1.800 hebt, dan kun je de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW toepassen zonder dat je dit meldt aan de Belastingdienst. Ook de minimale termijn van drie jaar voor toepassing van de KOR wordt losgelaten.

Aanpassing met terugwerkende kracht
Het ministerie van Financiën heeft besloten dat BTW-ondernemers die een jaaromzet hebben van maximaal €1.800 en de KOR willen toepassen hiervan geen melding meer hoeven te doen. Ook vervalt de verplichte toepassingsduur van drie jaar en de verplichting van opzegging, wanneer je er geen gebruik meer van wil maken.

Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dus mocht de jaaromzet lager zijn dan €1.800 en je hebt je nog niet gemeld bij de Belastingdienst, dan hoef je dit niet alsnog te doen.

Wat houdt de kleineondernemersregeling in?
Een BTW-ondernemer die een jaaromzet heeft die lager is dan €20.000 kan gebruikmaken van de KOR. Als je hiervan gebruik wilt maken, meld je je daarvoor aan bij de Belastingdienst. Je hoeft dan geen BTW-aangifte meer te doen. Je rekent namelijk geen BTW over de door jou geleverde diensten of producten en je hebt dan ook geen recht meer op aftrek van BTW. Kies je voor de KOR, dan moet je er drie jaar gebruik van maken.

Deze eisen gelden dus met ingang van 1 januari 2020 niet meer wanneer de jaaromzet lager is dan €1.800.

Particulieren met zonnepanelen
Een belangrijke groep die van de regeling kan profiteren is die van particulieren met zonnepanelen, met name als zij slechts enkele panelen bezitten en de administratieve rompslomp niet op vinden wegen tegen het financiële voordeel. Daarnaast profiteren ook mensen die een bestaande woning kopen waarop al zonnepanelen zijn bevestigd. Zij kwamen niet in aanmerking voor een BTW-teruggave, maar moesten bij aanmelding bij de KOR wel BTW afdragen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.