Als je als DGA een lening sluit bij jouw BV, moet je hierover in de regel rente betalen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een belaste winstuitdeling, aldus de rechtbank Gelderland.

BV berekent geen rente
In de betreffende zaak had een DGA bij zijn BV een rekeningcourant afgesloten van meer dan €3.000.000. Hierover was hij volgens afspraak 5% rente verschuldigd, maar de BV bracht deze nooit in rekening. De inspecteur berekende de verschuldigde rente op ruim €330.000 over een periode van twee jaren en legde een aanslag op wegens winstuitdeling.

Eis: dubbele bewustheid
Volgens de rechter moesten zowel de DGA als de BV zich ervan bewust zijn geweest dat de DGA bevoordeeld werd door geen rente te berekenen. Deze eis van dubbele bewustheid betekende dat er terecht aanslagen vanwege een voordeel uit aanmerkelijk belang waren opgelegd.

Wanneer geen rente rekenen?
De fiscus gaat ermee akkoord dat er geen rente wordt berekend als het een rekeningcourantschuld betreft met een maximum van €17.500. Via een rekeningcourant gebruik je financiën van de BV voor bepaalde privé-uitgaven, die je even later weer aflost. Schiet je in de loop van het jaar over het maximum van €17.500 heen, dan moet over het hele jaar wel rente worden berekend.

Let op! Over een normale lening onder dit bedrag moet wel gewoon rente worden berekend.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.