De administratieve lasten in het kader van de controles rond de NOW worden verminderd. Dit schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn een reactie op een advies van onder meer SRA.

Derdenverklaring
In de brief geeft de minister aan dat de controle op een zestal punten zal worden verlicht. De belangrijkste lastenreductie vloeit voort uit het verhogen van de drempel voor het vereiste van een zogenaamde derdenverklaring. Die is nu nog vereist bij een voorschot van minstens €20.000 en een definitieve subsidie van minstens €25.000. Voor de NOW 3 en 4 wordt deze drempel verhoogd naar €40.000, zodat minder bedrijven een derdenverklaring nodig zullen hebben.

Accountantsverklaring
Verder wordt een echte accountantsverklaring voortaan pas vereist als zowel het voorschot als de subsidie meer dan €125.000 bedraagt. Nu nog is dat vanaf een voorschot van €100.000 en een definitieve subsidie van €125.000.

Dubbel werk voorkomen
Ook wordt voorgesteld de werkzaamheden te beperken wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd en zo dubbel werk te voorkomen. Dit is nu al mogelijk, maar kennelijk is dit onvoldoende duidelijk. Daarom zal hier bij de NOW 3 en 4 nogmaals op worden gewezen.

Controles samenvoegen
Administratieve lastenverlichting wordt verder bereikt door controles voor de verschillende tranches van de NOW3 en eventueel ook de NOW 4 samen te voegen. De accountant hoeft dan maar één keer te controleren, na afloop van de laatste tranche.

Aanpassing standaard
Daarnaast zal de door de NBA voor de NOW ontwikkelde standaard worden aangepast. Hierdoor hoeft een accountant bijvoorbeeld maar één opdrachtbevestiging af te geven.

Gebruik controles groepsaccountant
Er wordt ook een verlichting doorgevoerd waardoor het voortaan toegestaan is dat werkzaamheden die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd, voor de controle van de NOW kunnen worden gebruikt. Dit voorkomt dat de accountant op werkmaatschappijniveau zelf deze controles hoeft uit te voeren.

Verlichting concernregeling
Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, dus waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20%, is op dit moment een accountantsverklaring met een ‘redelijke mate van zekerheid’ vereist. Als de definitief vastgestelde subsidie lager is dan €375.000 zal deze controle voortaan worden verlicht door slechts een verklaring met ‘beperkte mate van zekerheid’ te eisen.
Naar verwachting van de minister zullen de aanpassingen een ‘aanzienlijke’ lastenverlichting voor de betreffende bedrijven opleveren.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.