De regering gaat onderzoeken of de terugbetaal termijn van Corona-belastingschulden verlengd kan worden. Nu is de termijn maximaal vijf jaar, gekeken wordt of dit voor bepaalde ondernemers langer mag duren.

Corona-belastingschulden
Tot 1 april 2022 was het in verband met de Coronacrisis mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor belastingschulden. Deze opgebouwde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 binnen vijf jaar worden afgelost.

Let op! Aflossing vindt in beginsel plaats in gelijke termijnen tot 1 oktober 2027. In overleg met de Belastingdienst kunnen andere afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld een lagere aflossing in het begin en een hogere aflossing later.

Scenario’s voor verlenging
De Tweede Kamer constateert dat deze terugbetaal termijn voor een groot deel van de ondernemers waarschijnlijk haalbaar is. Voor een kleinere groep zal dit echter niet het geval zijn. Daarom heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering verzocht wordt om voor ondernemingen die toekomstperspectief hebben scenario’s te maken voor het verlengen van de terugbetaal termijn naar bijvoorbeeld tien of twintig jaar.

Reactie staatssecretaris
De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij geen voorstander is van het in het algemeen verlengen van de terugbetaal termijn. Hij vindt het wel verstandig om scenario’s te ontwikkelen voor ondernemers die mogelijk in problemen zouden kunnen komen door de terugbetaal termijn van vijf jaar. Bij het ontwikkelen van deze scenario’s wil de staatssecretaris ook de reacties op een internetconsultatie over de belastingschulden betrekken.

Let op! Het is dus niet de verwachting dat de terugbetaal termijn in het algemeen verlengd gaat worden. Voor ondernemingen die toekomstperspectief hebben, maar die door de termijn van vijf jaar in de problemen komen, volgt mogelijk wel een oplossing in de vorm van verlenging van de termijn.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.