Overweeg je om te stoppen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)? Vanaf 1 januari 2024 betaal je een hogere terugkeerpremie als je terugkeert naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV. Als je het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk per 1 juli 2022 beëindigt, betaal je de eerste twee jaar nog de lagere terugkeerpremie.

Wat verandert er?
Als je eigenrisicodrager bent voor de ZW en overstapt naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV, krijgt je nu twee jaar lang een premiekorting. Bij de berekening van de premie kijkt het UWV naar de sectorpremie en de individuele premie. Omdat de individuele premie niet altijd vast te stellen is, is deze terugkeerpremie minimaal de helft van de sectorpremie ZW.

Let op! Vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie minimaal de volledige sectorpremie ZW.

Liever niet de volledige terugkeerpremie?
Wil je terugkeren naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV en de hogere terugkeerpremie liever niet betalen? Dan moet je het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk per 1 juli 2022 beëindigen. Beëindigt je het eigenrisicodragerschap ZW met ingang van 1 januari 2023 of 1 juli 2023? Dan betaal je in 2023 vanaf de beëindigingsdatum de lagere terugkeerpremie, en in 2024 de hogere.

Let op! Een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap ZW moet uiterlijk 13 weken voor de beëindigingsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Geef je aanvraag vóór 1 april 2022 door aan de Belastingdienst als je het eigenrisicodragerschap ZW per 1 juli 2022 wilt beëindigen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.