Gemeenten kunnen vanaf 2025 desgewenst alleen vrachtauto’s en bestelauto’s toelaten tot de binnensteden als deze geen schadelijke stoffen uitstoten. Gemeenten kunnen ervoor kiezen deze beperking uit te breiden met schone taxi’s.

Zero-emissiezone
Gemeentes kunnen zelf zones instellen waarbinnen alleen emissieloze vrachtauto’s, bestelauto’s en taxi’s mogen komen. Als deze voertuigen niet emissieloos zijn en zich toch in een emissievrije zone begeven, riskeren ze een boete.

Klimaatakkoord
Het betreft hier een plan van staatssecretaris Heijnen en geeft uitvoering aan een onderdeel van het klimaatakkoord om transport te verduurzamen. Dit plan moet nog wel juridisch mogelijk worden gemaakt.

Overgangsregeling
In de plannen wordt ook een overgangsregeling voor relatief nieuwe taxi’s opgenomen. Die mogen ook na 2025 nog enkele jaren in de emissievrije zones rijden. Het is wel de bedoeling dat vanaf 2025 alle nieuwe taxi’s zonder uitlaatgassen rijden in de deelnemende gemeenten.

Zero-emissiezone
Er zijn 26 gemeenten die van plan zijn de komende jaren emissievrije zones in te voeren. De gemeenten die ook de beperkingen voor taxi’s willen invoeren zijn nu Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, en Tilburg. Andere gemeenten kunnen later nog aansluiten.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.