Vanaf 2025 wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) afgebouwd. Dit is opgenomen in het coalitieakkoord. Deze korting op te betalen belasting bedraagt in 2022 nog maximaal €2.534.

Voorwaarden
Je krijgt in 2022 IACK als een kind, dat op 1 januari 2022 jonger is dan 12 jaar, ten minste zes maanden staat ingeschreven op hetzelfde woonadres. Dat kind kan een eigen kind zijn, maar ook bijvoorbeeld een stiefkind, geadopteerd kind of een kind uit een eerdere relatie van je partner.

Verder moet het arbeidsinkomen in 2022 ten minste €5.220 zijn en mag je geen of minder dan zes maanden een fiscale partner hebben. Heb je wel ten minste zes maanden een fiscale partner, dan heb je toch recht op IACK als het arbeidsinkomen lager is dan van je fiscale partner.

Let op! Voor co-ouders geldt een uitzondering op de voorwaarden met betrekking tot het woonadres. Het kind mag in zo’n geval ook op het woonadres van de ex-partner staan ingeschreven.

Hoogte
De IACK bedraagt in 2022 11,45% x (arbeidsinkomen minus €5.220) met een maximum van €2.534.

Tip! Is het arbeidsinkomen even hoog als dat van je fiscale partner? Dan krijg je alleen IACK als je de oudste van beiden bent. Ben je niet de oudste, dan krijgt je fiscale partner de IACK.

Afschaffing IACK
In 2021 hadden nog ongeveer 950.000 huishoudens recht op de IACK. Deze huishoudens houden, zolang ze aan de voorwaarden voldoen, ook in de komende jaren recht op IACK. In het coalitieakkoord is echter opgenomen dat de IACK voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft vanaf 2025. Dit betekent dat voor kinderen die in of na 2025 geboren worden, geen recht meer zal bestaan op IACK. Voor kinderen geboren vóór 2025 blijft dit recht wel bestaan, zolang aan de voorwaarden voldaan wordt.

Let op! De afschaffing van de IACK volgt uit het coalitieakkoord, maar moet nog in een wetsvoorstel worden opgenomen. Vervolgens moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nog met dit wetsvoorstel instemmen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.