Als je het bedrijf gedwongen moet beëindigen vanwege bijvoorbeeld ziekte, kun je onder voorwaarden vanaf 2021 gecompenseerd worden voor de te betalen transitievergoedingen. Wat is er geregeld en voor wie?

Transitievergoeding
Werknemers hebben bij gedwongen ontslag in beginsel recht op een transitievergoeding. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren. De transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2020 maximaal € 83.000 of een jaarsalaris, als dat meer is dan € 83.000.

Gedwongen bedrijfsbeëindiging
Ook bij beëindiging van het bedrijf vanwege pensionering, ziekte of overlijden, dien je als werkgever een transitievergoeding te betalen aan personeel dat ontslagen wordt. Omdat het inkomen dan vaak toch al onder druk staat, kun je hiervoor dan compensatie krijgen.

Let op! Voor het verkrijgen van de compensatie moet je als werkgever de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of dusdanig ziek zijn dat je de werkzaamheden redelijkerwijs niet kunt voortzetten. Bij overlijden moet vóór het overlijden de aanvraag voor compensatie al zijn ingediend.

Alleen voor kleine werkgevers
De compensatie is alleen bedoeld voor kleine werkgevers. Dit betekent dat er minder dan 25 werknemers in dienst zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt in vaste en tijdelijke dienstverbanden. Uitzendkrachten en payrollers tellen niet mee voor deze berekening.

Aanvragen
Het aanvragen van de compensatie kan via het UWV. Hiervoor worden nog nadere regels opgesteld. Het is de bedoeling dat de regeling per 1 januari 2021 ingaat.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.