Werkgevers die door de Coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20%, kunnen vanaf 15 februari een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen. De tegemoetkoming kan digitaal aangevraagd worden tot en met 14 maart 2021 via de site van het UWV.

Tegemoetkoming verruimd
De tegemoetkoming is verruimd en bedraagt maximaal 85% van de loonkosten, bij een omzetverlies van 100%. Bij minder omzetverlies wordt ook de tegemoetkoming naar evenredigheid verminderd. Een omzetverlies van bijvoorbeeld 50% levert dus een tegemoetkoming op ter grootte van 42,5% van de loonkosten.

Let op! Als je recht hebt op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), telt deze mee als omzet en valt de NOW dus lager uit.

Voorschot
Werkgevers ontvangen eerst een voorschot van 80% op basis van de verwachte omzetdaling. Dit voorschot wordt in drie stappen uitbetaald. Na afloop van de periode wordt het daadwerkelijke omzetverlies vergeleken met de schatting. Het verschil wordt daarna uitbetaald of teruggevorderd.

Voorwaarden grotendeels ongewijzigd
De overige voorwaarden van de regeling blijven grotendeels ongewijzigd. Zo blijft de opslag voor overige loonkosten 40%, mag de loonsom boetevrij met maximaal 10% dalen, mogen er geen dividenden of bonussen aan directie en bestuur worden uitgekeerd en dien je de werknemers bij ontslag te stimuleren inzake om- of bijscholing.

Accountantsverklaring
Vraag je de NOW aan en komt het voorschot uit op een tegemoetkoming van €100.000 of meer, of bedraagt de definitieve tegemoetkoming €125.000 of meer, dan heb je een accountantsverklaring nodig. Bij een voorschot van €20.000 of meer of een definitieve tegemoetkoming van €25.000 of meer is een derdenverklaring vereist.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.