Voor scholieren en studenten die wat willen bijverdienen bestaat een speciale regeling voor de loonheffing. Deze scholieren-en studentenregeling is met name bedoeld voor vakantiewerkers. Het kost jou als werkgever niets extra, maar je bespaart de scholier of student een hoop administratief gedoe.

Inhoud regeling
De scholieren- en studentenregeling houdt in dat je voor de berekening van de verschuldigde loonheffing gebruik mag maken van de kwartaaltabel. Daardoor hoef je minder of soms helemaal geen loonheffing in te houden. Ook mag je het kwartaalmaximum gebruiken voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen.

Voor wie?
Je mag de regeling toepassen voor scholieren wiens ouders of verzorgers aan het begin van het kwartaal recht hebben op kinderbijslag. Daarnaast geldt de regeling voor studenten en scholieren die bij het begin van een kwartaal recht hebben op:

• een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000;
• een gift volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; of
• een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Tip! De regeling geldt ook voor buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC). Scholieren en studenten uit het Verenigd Koninkrijk kunnen geen gebruik meer maken van deze regeling.

Formulier invullen
Als je de regeling wilt toepassen, moet de student of scholier een formulier invullen dat hij kan vinden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl zoekterm ‘studenten’). Je bewaart dit formulier bij de loonadministratie.

Niet verplicht
Gebruik van de regeling is niet verplicht. Wil de scholier of student de regeling niet gebruiken, dan houd je normaal loonheffing in. De scholier of student kan dan pas volgend jaar de teveel betaalde loonheffing terugkrijgen door een aangifte in te dienen.

Tip! Wijs een scholier of student op de regeling als hij deze niet kent. Het bespaart hem of haar een hoop administratie.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.