Als je als werkgever recht hebt op tegemoetkomingen volgens de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. Je ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.

Wet Tegemoetkomingen Loondomein
De Wet Tegemoetkomingen Loondomein bestaat uit een drietal tegemoetkomingen voor werkgevers. Deze tegemoetkomingen in de loonkosten hebben betrekking op werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het betreft het loonkostenvoordeel (LKV) voor gehandicapte en oudere werknemers, het lage inkomensvoordeel (LIV) en het lage inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV).

Voorlopige berekening
Je hebt uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening van de tegemoetkomingen gehad. Dit betreft de tegemoetkomingen over het jaar 2020. Hierin staat per werknemer het bedrag van de tegemoetkoming gespecificeerd. Bij fouten kon je deze tot 1 mei wijzigen.

Definitieve berekening
De definitieve berekening van de tegemoetkomingen ontvang je uiterlijk 31 juli. Het bedrag van de tegemoetkomingen ontvangt je uiterlijk zes weken later.

Fouten in aangiften?
Heb je fouten gemaakt in de aangiften voor de loonheffingen over 2020, dan ben je verplicht deze te herstellen. Je krijgt hierdoor echter geen hogere WTL. Heb je echter te veel WTL ontvangen, dan zal de Belastingdienst dit bedrag wel terugvorderen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.