Je kunt tot en met 2 juni 2023 de definitieve berekening aanvragen van de NOW voor de laatste twee periodes. Dit betreft de NOW 5 en de NOW 6.

De periodes

De exacte periodes waar je nu de definitieve berekening voor moet aanvragen zijn:

• NOW 5: november en december 2021 (zevende periode);
• NOW 6: januari, februari en maart 2022 (achtste periode).

NOW
Werkgevers die tijdens de Coronacrisis geconfronteerd werden met forse omzetverliezen, konden destijds via de NOW een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten. De tegemoetkoming werd toegekend als voorschot op basis van een geschat omzetverlies. Nu de omzetverliezen bekend zijn, moet de definitieve NOW worden aangevraagd.

Derdenverklaring of accountantsverklaring?
Je hebt een derdenverklaring nodig als jouw voorschot of definitieve tegemoetkoming tussen €40.000 en €125.000 ligt. Je hebt een accountantsverklaring nodig als jouw voorschot of definitieve tegemoetkoming €125.000 of meer bedraagt.

Let op! Wacht je nog op een derdenverklaring of een accountantsverklaring, dan kun je uitstel aanvragen. Dit uitstel kun je tot en met 2 juni 2023 aanvragen via een speciaal formulier bij het UWV. Je hebt dan tot en met 3 november 2023 de tijd om jouw definitieve berekening aan te vragen.

Terugbetalen of niet?
Op basis van jouw werkelijke omzetverlies en jouw definitieve loonsom berekent het UWV jouw definitieve tegemoetkoming NOW. Je ontvangt daarna van het UWV een definitieve beslissing.
Als je het omzetverlies te royaal hebt ingeschat, kan het zijn dat je te veel NOW hebt gehad en dat je deze geheel of deels moet terugbetalen. Heb je het omzetverlies te krap ingeschat, dan krijg je juist meer NOW dan verwacht. Omdat het voorschot 80% bedroeg, krijg je bij een juiste inschatting de nog resterende 20% uitbetaald.

Betalingsregeling
Heb je moeite om te veel ontvangen NOW terug te betalen, dan kun je een betalingsregeling met het UWV afspreken. Terugbetaling kan in maximaal 60 maandelijkse termijnen. Ook kun je voor maximaal 12 maanden uitstel van betaling aanvragen.

Wacht niet te lang!
Voor de aanvraag van de definitieve berekening heb je diverse gegevens nodig en misschien dus een verklaring van een derde of accountant. Mei kent nogal wat vrije dagen, dus wacht met jouw definitieve aanvraag niet te lang. De definitieve aanvraag dien je online in bij het UWV. Dit kan met en zonder eHerkenning.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.