Drie speciale kredietregelingen worden vanwege Corona verlengd tot 31 december van dit jaar. De regelingen worden ook uitgebreid voor wat betreft het doel waarvoor ze aangewend mogen worden. Dit heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken eerder bekendgemaakt.

Welke regelingen?
De regelingen waar het om gaat zijn de KKC (kredieten tot €50.000), BMKB-C (tot €1,5 miljoen) en GO-C (tot €150 miljoen).

Uitbreiding
Genoemde regelingen zijn tot nu toe vooral ingezet om bedrijven in staat te stellen om hun schulden te betalen. De uitbreiding betekent dat de regelingen ook aangewend kunnen worden voor investeringen in vaste activa, heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.

Garantie
Bij de regelingen staat de overheid garant voor een groter deel van het krediet, zodat deze minder risico meebrengen voor de kredietverstrekker. Uiteraard blijft de verstrekker de haalbaarheid van het krediet beoordelen. Dit kan voor kredieten tot €250.000 geautomatiseerd gebeuren, wat tot een snellere afhandeling van de aanvraag leidt.

Niet alleen banken
De kredieten worden verstrekt door banken, maar ook door 22 andere financiële instellingen, zoals enkele kredietunies.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.