De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 mei 2020 ingestemd met het schrappen van de ontslagboete in de nieuwe Noodregeling Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0), waarbij bedrijven met minstens 20% omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie de ontslagboete toch te handhaven, sneuvelde.

Belangrijke wijzigingen tweede steunpakket
De Tweede Kamer heeft ook ingestemd met het verlengen van de steunmaatregelen tot 1 september 2020, opgenomen in een tweede steunpakket. Dit steunpakket, eerder door het kabinet bekendgemaakt, bevat belangrijke wijzigingen ten opzichte van het eerste. Zo is er meer compensatie voor vaste lasten, geldt er een partnertoets voor de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers en bevat de NOW-regeling een oplossing voor seizoensgebonden bedrijven.

Aandacht voor maakindustrie
In een aangenomen motie is door de Kamer aandacht gevraagd voor de maakindustrie. De maakindustrie is het deel van de industrie dat materialen tot nieuwe producten verwerkt en zich kenmerkt door onder andere kapitaalintensieve productiemiddelen en innovatie. De regering wordt specifiek gevraagd om deze bedrijven tijdens en in de herstelfase na de Coronacrisis te ondersteunen met (middel)lang krediet en te onderzoeken hoe voor deze bedrijven de werkgelegenheid is te behouden.

Hardheidsclausule TOGS
Het kabinet is in een aangenomen motie ook verzocht een hardheidsclausule op te nemen in de TOGS-regeling. Op deze manier kunnen bedrijven die formeel niet onder de regeling vallen maar in vergelijkbare omstandigheden verkeren, toch aanspraak maken op de TOGS.

Wijkgebouwen, buurt- en dorpshuizen
Ook heeft de Tweede Kamer het kabinet in een aangenomen motie verzocht wijkgebouwen, buurt- en dorpshuizen voor de TOGS-regeling in aanmerking te laten komen. Deze voorzieningen missen namelijk inkomsten omdat er geen horeca-activiteiten meer uitgeoefend mogen worden, maar krijgen onder de huidige regelgeving geen tegemoetkoming via de TOGS.

Let op! De TOGS-regeling kan nog tot en met 26 juni 2020 17:00 uur worden aangevraagd.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.

Bron: SRA