Heb je de afgelopen jaren TVL ontvangen? Als je jouw omzetverlies daarvoor te royaal hebt ingeschat, moet je mogelijk deze tegemoetkoming over één of meer periodes deels of helemaal terugbetalen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De TVL is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de Coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden, in de regel meer dan 30%. De TVL keert in eerste instantie een voorschot uit van 80% op basis van het verwachte omzetverlies. Pas nadat het definitieve omzetverlies is vastgesteld, vindt ook de definitieve vaststelling van de TVL plaats.

Terugbetalen
Is het definitieve omzetverlies minder dan het geschatte omzetverlies, dan wordt in eerste instantie de teveel ontvangen TVL verrekend met de nog te ontvangen 20%. Bij forsere afwijkingen, dus die meer dan die 20% bedragen, kan het zelfs voorkomen dat de TVL geheel of deels moet worden terugbetaald. Dit kan op een aantal manieren.

Kwijtschelding tot €500
Moet je een bedrag tot €500 aan TVL terugbetalen, dan scheldt de RVO je dit kwijt. Hogere bedragen kunnen op meerdere manieren worden terugbetaald. Ook is een betalingsregeling mogelijk.

Hoe terugbetalen?
Terugbetalen geschiedt in de meeste gevallen ineens. Maar je kunt desgewenst ook terugbetalen in 6, 12, 18 of 24 maandelijkse termijnen. Je kunt dit online regelen. Mocht je toch meer tijd nodig hebben, dan kun je ook een persoonlijke betalingsregeling afspreken. Bij een betalingsregeling betaal je geen rente.

Meerdere periodes terugbetalen?
Moet je voor meer TVL-periodes terugbetalen, dan volgen de terugbetalingen en betalingsregelingen na elkaar. Het is namelijk niet mogelijk de verschillende periodes met elkaar te verrekenen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.