Als je tijdens de Coronacrisis omzetverlies hebt geleden, heb je onder voorwaarden recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten, de TVL. Deze TVL is onbelast.
Je moet de ontvangen TVL echter wel aangeven in je aangifte inkomstenbelasting.

TVL onbelast
De TVL is onbelast en heeft dus geen invloed op de hoogte van je winst. Daarentegen kun je de vaste lasten wel gewoon voor het volle bedrag van de winst aftrekken.

Aangifte 2021
Heb je uitstel vóór 1 mei 2022 van betaling aangevraagd voor je inkomstenbelasting 2021, dan heb je nog enige tijd om je aangifte voor deze belasting in te dienen.
Heb je over 2021 TVL ontvangen, dan hoef je daar dus geen belasting over te betalen, je moet deze wel aangeven.

Waar vul je de TVL in je aangifte in?
De TVL geef je op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de Coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden.

Vragen?
Heb je vragen bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting? Neem dan contact met ons op.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.