Flexwerkers die door de Coronacrisis geen of nauwelijks inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. De aanvraag kan vanaf heden bij het UWV worden ingediend.

Geen uitkering? Dan TOFA
De TOFA is alleen bedoeld voor flexwerkers die geen recht hebben op een uitkering, zoals bijvoorbeeld bijstand, Tozo, WW, WAO of ANW. De TOFA geldt ook voor studenten. Het recht op studiefinanciering heeft echter geen invloed op de TOFA-uitkering.

Verlies aan inkomen
Er gelden specifieke voorwaarden voor wat betreft het verlies aan inkomen. Zo moet het loon dit jaar:
• in februari minstens € 400 hebben bedragen,
• in maart minstens € 1 zijn geweest, én
• in april minstens 50% minder zijn geweest dan het loon in februari én niet meer dan € 550.

Overige voorwaarden
Er geldt nog een aantal andere voorwaarden. Je mag over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in inkomsten hebben gehad. Je hebt de TOFA nodig voor de kosten van het levensonderhoud, je bent tenminste 18 jaar en had op 1 april nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (66 jaar en 4 maanden).

Omvang TOFA
De TOFA is een vast bedrag van € 1.650 bruto voor de periode maart tot en met mei, dus voor drie maanden.

Aanvragen via UWV
Wie recht heeft op de TOFA, kan deze aanvragen via het UWV. Dit kan digitaal met behulp van DigiD. Wie geen DigiD heeft, kan de tegemoetkoming op papier aanvragen.

Let op! Je kunt tot en met 12 juli 2020 de tijd om de TOFA aan te vragen.

TOFA aangevraagd, en dan?
Nadat je de TOFA heby aangevraagd, neemt het UWV binnen vier weken een beslissing. Is deze positief, dan staat het geld in beginsel binnen twee weken op de rekening. Bij een afwijzing kun je in bezwaar en beroep.

Let op! De TOFA heeft invloed op het recht op toeslagen, zoals de zorgtoeslag, en de hoogte ervan.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.

Bron: SRA