Oekraïners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) bereidt daartoe een wetswijziging voor.

Kinderopvangtoeslag en huurtoeslag
Het kabinet wil wettelijk gaan regelen dat Oekraïners recht op kinderopvangtoeslag krijgen als ze aan de reguliere voorwaarden voldoen.

Let op! Een voorwaarde voor het recht op kinderopvangtoeslag is dat de aanvrager werkt of een traject naar werk, een erkende opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt.
Daarnaast krijgen Oekraïners die een huis huren recht op huurtoeslag. Ook hierbij zijn de reguliere voorwaarden, bijvoorbeeld een lagere financiële draagkracht, gewoon van toepassing.

Aanvraag toeslagen
Oekraïners kunnen nu al een aanvraag voor kinderopvangtoeslag en huurtoeslag indienen. Tot nu toe werden deze aanvragen nog aangehouden. Het voornemen is echter om, vooruitlopend op de wetgeving, op 2 juli 2022 de eerste beschikkingen kinderopvangtoeslag en huurtoeslag af te geven. Uitbetaling van de voorschotten vindt dan plaats vanaf 20 juli 2022.

Overige tegemoetkomingen
Oekraïners die werken in Nederland hebben nu ook al recht op kinderbijslag en kindgebonden budget. Daarvoor is geen wetswijziging nodig. Uiteraard moeten de Oekraïners hier ook aan de reguliere voorwaarden voldoen. Als zij een zorgverzekering afsluiten, hebben zij ook recht op zorgtoeslag.

Let op! Niet-werkende Oekraïners hebben deze overige tegemoetkomingen niet. Zij ontvangen leefgeld en zorg in natura.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.