Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de Coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of Bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten.

De TOFA is iets anders dan eerder aangekondigd. De regeling wordt uitgebreid zodat meer flexwerkers voor de eenmalige uitkering in aanmerking kunnen komen. Ook wordt de hoogte van de uitkering verlaagd.

Voorwaarden TOFA
Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor TOFA geldt dat een werknemer in februari 2020 minstens €400 bruto aan loon moet hebben verdiend. Aanvankelijk was een bedrag van €500 bruto aangekondigd maar dit is naar beneden bijgesteld zodat een grotere groep, zoals bijvoorbeeld studenten, in aanmerking komt voor de TOFA.

Hoogte TOFA
De eenmalige tegemoetkoming is vastgesteld op €550 bruto per maand (eerder was een bedrag van € 600 aangekondigd) over de maanden maart, april en mei. Deze hoogte sluit aan bij het drempelbedrag van €400 en zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming ontvangt dan hij/zij voorheen zelf verdiende. Het maximuminkomen over april is vastgesteld op €550 bruto. Werknemers die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA.

Aanvragen TOFA
De TOFA kan naar verwachting vanaf 22 juni 2020 bij het UWV worden aangevraagd. Het aanvraagloket zal gedurende drie weken worden open gesteld. Op 19 juni 2020 wordt bekend of deze datum gehaald zal worden.

Fiscale behandeling TOFA
De TOFA-tegemoetkoming betreft een eenmalige bruto tegemoetkoming. Het vormt in feite een compensatie voor gederfd loon. De TOFA wordt behandeld als loon, wordt op dezelfde wijze belast en vormt inkomen voor de toeslagen. De TOFA wordt met terugwerkende kracht aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Het UWV is daarbij de inhoudingsplichtige die de loonheffing inhoudt. In beginsel zal het UWV bij alle TOFA-tegemoetkomingen de algemene heffingskorting toepassen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.

Bron: SRA