Sinds dit jaar geldt een onbelaste thuiswerkvergoeding van €2 per dag. Of een DGA ook van deze vrijstelling gebruik kan maken, hangt af van het feit of de DGA al een werkplek thuis heeft die fiscaal als werkplek is aangemerkt.

Thuiswerkvrijstelling
Werknemers werken steeds vaker geheel of gedeeltelijk thuis. Vanwege Corona is dit de laatste tijd sterk toegenomen. Het kabinet heeft daarom besloten vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van €2 per dag in te voeren. Met deze vergoeding kunnen de kosten van het thuiswerken, zoals die van koffie en energie, onbelast worden vergoed.

Fiscale thuiswerkplek?
Als een DGA thuiswerkt, is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding van belang of de werkkamer fiscaal als ‘werkplek’ kan worden aangemerkt of reeds is aangemerkt. Dit is het geval als de werkkamer een eigen in- of opgang heeft, beschikt over eigen sanitair én er een huurovereenkomst met de BV is inzake de werkkamer. Is dit het geval, dan is de werkkamer fiscaal een werkplek en kan er geen gebruik worden gemaakt van de thuiswerkvrijstelling.

Geen fiscale thuiswerkplek?
Als de DGA geen fiscale thuiswerkplek heeft, maar toch af en toe thuiswerkt, kan hij wel gebruikmaken van de thuiswerkvergoeding. Ook dan geldt een onbelaste vergoeding van €2 per dag.

BTW aftrekken
Van de vrijgestelde vergoeding van €2 per dag is €0,95 beperkt aftrekbaar. Dit deel van de vergoeding wordt namelijk aangemerkt als een vergoeding voor gemengde kosten, zoals koffie. Voor ondernemers in de vennootschapsbelasting is dit in beginsel voor 73,5%.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.