Vanwege de Coronacrisis hoefden teveel ontvangen toeslagen tijdelijk niet te worden terugbetaald. Nu de crisis vooralsnog voorbij is, moet dit alsnog gebeuren. De Belastingdienst gaat betrokkenen hierover informeren.

Teveel ontvangen toeslag
De toeslagen die men ontvangt, zijn altijd gebaseerd op gegevens uit het verleden. Daarom kan het voorkomen dat men teveel toeslag heeft ontvangen. Dat moet in beginsel altijd worden terugbetaald, maar vanwege Corona was deze verplichting tijdelijk opgeschort.

Let op! Het betreffen de teveel ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Brieven
De Belastingdienst gaat degenen waarom het gaat een tweetal brieven sturen. Tussen 20 april en juni 2022 ontvangt men de eerste brief met daarin het bedrag dat terugbetaald moet worden. Tussen half mei en begin juli 2022 volgt de tweede brief. Hierin staat hoe je het bedrag in 24 maanden terug moet betalen. Je kunt het desgewenst ook ineens terugbetalen.

Tip! Lukt ook terugbetalen in 24 maanden niet, dan kun je dit melden. De Belastingdienst zal dan een andere betalingsregeling met je proberen te treffen.

Wanneer geen brief?
Je krijgt geen brief als je al via een betalingsregeling terugbetaalt. Als je je bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen hebt aangemeld voor het herstellen van problemen met jouw kinderopvangtoeslag, krijg je ook geen brief. Deze organisatie behandelt de problemen inzake de zogenaamde toeslagaffaire.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.