De termijn om een vaststellingsverzoek in te dienen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 is verlengd. Oorspronkelijk moest het verzoek uiterlijk op 1 november van dit jaar worden ingeleverd, maar je hebt nu tot 30 november 2022 23.59 uur de tijd.

TVL
Via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) kon je tijdens de Coronacrisis een tegemoetkoming krijgen voor jouw vaste lasten. De TVL werd als voorschot van 80% uitgekeerd op basis van jouw geschatte omzetverlies. Zodra jouw definitieve omzetverlies bekend is, dien je een vaststellingsverzoek in te dienen met de vermelding van jouw werkelijke omzetverlies.

Verrekening
Op basis van jouw werkelijke omzetverlies wordt jouw definitieve TVL toegekend. Dit kan resulteren in een nabetaling aan TVL als jouw omzetverlies lager is dan in eerste instantie ingeschat. Dit kan ook tot een gehele of gedeeltelijke terugbetaling leiden van het voorschot van de TVL als je jouw omzetverlies te royaal hebt ingeschat.

Let op! Je dient jouw omzet digitaal door te geven via RVO.nl.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.