Als je een gebruikte auto of motor exporteert, kun je onder voorwaarden een deel van de BPM terugkrijgen. Het verzoek om teruggaaf moet binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister worden gedaan. Deze termijn is echter niet heilig.

Teruggave bij export
Om concurrentievervalsing bij export tegen te gaan, kan de rest-BPM op een auto of motor bij export worden teruggevraagd. Bovengenoemde voorwaarde van dertien weken beoogt fraude met de BPM bij export tegen te gaan. De auto wordt dan tijdelijk in een buitenlands kentekenregister ingeschreven, terwijl het onduidelijk is of de auto daar ook definitief wordt ingeschreven.

Geen fraude
In een zaak die speelde bij de rechtbank Arnhem was geen sprake van fraude. De auto werd na de tijdelijke inschrijving in het kentekenregister in Frankrijk daar ook definitief ingeschreven. De rechtbank achtte in een dergelijk geval het overschrijden van de termijn van dertien weken niet fataal en besliste dat de rest-BPM diende te worden teruggegeven.

Voorwaarden
Voor teruggave van de BPM gelden nog meer voorwaarden. Zo mag de auto geen schade-auto zijn en moet deze rijwaardig zijn.

Let op! Als je een auto wilt exporteren, moet je deze eerst aanmelden bij de RDW. Meer informatie over de verplichtingen bij export van een auto vind je op hun site (rdw.nl).

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.